Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-Q1/M, Đầu ghi hình NVR 4/8 kênh – Vỏ sắt – HIKVISION HẢI PHÒNG