Đầu ghi hình NVR DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi hình NVR DS-7108NI-Q1/8P/M, Đầu ghi hình NVR 4/8 kênh – Vỏ sắt – HIKVISION HẢI PHÒNG