CAMERA COLORVU DS-2CD2047G2-LU/SL

CAMERA COLORVU DS-2CD2047G2-LU/SL, Camera IP (thân trụ) 4MP – CÓ MÀU 24/24 – HIKVISION HẢI PHÒNG