Phần mềm cấu hình Camera IP và đầu thu HIKVISION – SADP V3.0.1.7

Phần mềm cấu hình Camera IP và đầu thu HIKVISION –  SADP V3.0.1.7

 

Software Description:
Search Active Devices Protocol software is user-friendly and installation-free online device search tool. It searches the active online devices within your subnet and displays the information of the devices. You can also modify the basic network information of the devices using this software.

Mô tả phần mềm:
Tìm kiếm phần mềm Giao thức thiết bị hoạt động là công cụ tìm kiếm thiết bị trực tuyến thân thiện và không cần cài đặt. Nó tìm kiếm các thiết bị trực tuyến đang hoạt động trong mạng con của bạn và hiển thị thông tin của các thiết bị. Bạn cũng có thể sửa đổi thông tin mạng cơ bản của thiết bị bằng phần mềm này.

Download

https://drive.google.com/file/d/1_MVeK_OgLiDcGLFUTD3xS98Z9mqgWGcv/view?usp=sharing